Japan

WantNr.RegionGipfelHöheDatum
x1Fuji-San3.776 m
2Aino-dake3.198 m
3Kita-dake3.193 m
4Hotaka-dake3.190 m
5Yarigadake3.180 m
6Warusawa-dake 3.141 m
7Akaishi-dake 3.120 m
8Ontake-san3.067 m
9Shiomidake3.047 m
10Senjōgadake3.033 m
Kaimon-dake0.936 m