Irak

WantNr.RegionGipfelHöheDatum
1Cheekha Dar3.611 m
2Hasar-ich Rost3.607 m
3Kuhe Haji Ebrahim3.587 m
4Gird-i San3.574 m
5Kawrak3.364 m
6Siyah Kayu3.333 m
7Sari Kawraw3.316 m
8Sari Khazni3.297 m
9Sari Chale3.245 m
10Sari Ashiga3.133 m